Popular Science

0

Fotosentez Nasıl Başladı?

Kısa cevap Bakterilerin besin kıtlığı çekmesi nedeniyle, tesadüfen. Klorofil taşıyan canlı organizmaların, güneşten aldıkları ışık enerjisini kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürmeleriyle oluşan fotosentez, yeryüzünde yaşamın oluşmasının başlıca...

0

Solaklığa Sebep Olan Nedir?

Kısa cevap LRRTM1 adlı gen. Bu gen, beynin hangi kısmının konuşma ve duyguları kontrol edeceğine karar veriyor ve baskın olarak kullandığımız elimiz bu şekilde...