Popular Science

0

Solaklığa Sebep Olan Nedir?

Kısa cevap LRRTM1 adlı gen. Bu gen, beynin hangi kısmının konuşma ve duyguları kontrol edeceğine karar veriyor ve baskın olarak kullandığımız elimiz bu şekilde...

0

Beyin, bir kapta ne kadar yaşayabilir?

Kısa cevap: Yaklaşık sekiz saat Bilim insanları, köpeklerin, kedilerin ve maymunların beyinlerini çıkarıp kısa süre hayatta tutmanın farklı yollarını buldular. Ancak memelilerdeki en başarılı operasyon...