Sovyet Nükleer Sığınağında Yıllarca Hapsolan Karıncalar, Ürkütücü Bir Yöntemle Hayatta Kalmış

CARLY CASSELLA Karıncalar, en umutsuz yerde bile bir yolunu bulur. Hiç yiyecek, ışık ve çıkış kapısı yok mu? Dert değil. Batı Polonya’nın ağaçlık bölgelerinde,...