Solaklığa Sebep Olan Nedir?

Kısa cevap LRRTM1 adlı gen. Bu gen, beynin hangi kısmının konuşma ve duyguları kontrol edeceğine karar veriyor ve baskın olarak kullandığımız elimiz bu şekilde...