Erkekler, Kadınlara Göre Daha Uç Karar ve Davranışlar Sergiliyor

0
132
Fotoğraf: aluxum/iStock

Proceedings of the National Academy of Sciences bülteninde yayımlanan ve 97 örneklemde 50.000’den fazla katılımcının yer aldığı yeni araştırmanın ana bulgusu bu şekilde.

Bulgular, erkeklerin yaptığı daha olağanüstü seçimler ile verdiği daha olağanüstü kararların hem olumlu, hem de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Sidney Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde çalışan Yardımcı Profesör Stefan Volk, “Erkeklerin ve kadınların sistematik olarak farklı seçimler yapıp farklı kararlar verip vermediği sorusu, psikoloji araştırmasında en temel ve en tartışmalı sorulardan biri” diyor.

“Bulgularımıza göre erkeklerin davranış tayfının uç noktalarında olması, kadınlara kıyasla çok daha muhtemel. Ya çok bencil ya çok özgecil, ya çok güvenli ya çok güvensiz, ya çok adil ya çok adaletsiz, ya çok tehlikeli ya da çok emniyetli davranıyorlar. Ayrıca ya çok kısa vadeye, ya da çok uzun vadeye odaklanıyorlar.”

Bulgular, kısa süre önce Reddit sitesindeki perakende tüccarlarının aşırı miktarda açıktan satış yapmasıyla yaşanan GameStop işlem çılgınlığı gibi uç noktalı davranışların düzenlenmesini amaçlayan politikaları etkileyebilir.

“Araştırmamız, uç noktalı davranışları azaltmayı hedefleyen tedbirlerin erkekler için daha uygun hale getirilmesini öneriyor” diyor Dr. Volk.

Araştırmacılar, söz konusu farklılıkların evrimsel kökenli olabileceğini öne sürüyor. Fakat yüksek erkek değişkenliği şeklinde adlandırılan bu olgunun mevcudiyetine ilişkin başka alternatif açıklamalar da var.

“Ebeveyn yatırımı kuramı, erkeklerin kadınlardan farklı olarak ebeveynliğe daha düşük yatırım yaptığını, eş seçimlerinde daha düşük seçicilik sergilediğini ve cinsel partner için daha fazla rekabet yaptığını açıklıyor” diyor Yardımcı Profesör Volk.

“Bu evrimsel kuramsallaştırma, erkeklerin öne çıkmak ve (üremek amacıyla) kadınlara çekici gelmek için ortalamadan sapmak zorunda olduğunu; kadınların da cinsel partnerleri ortalamadan sapmadan çekebildiğini ileri sürüyor.”

“Bir diğer açıklama ise, kabul edilebilir cinsiyet davranışlarına yönelik norm ve beklentiler ile erkeklerin uç noktalı davranışlarının sosyal şekilde yapılandırılıp pekiştirilmesi olabilir.

“Bu alternatif kuram, pek çok toplumda sosyal şekilde yapılandırılmış ataerkinin kadınları ve onların erkekler ile aynı seviyede değişkenlik sergileme fırsatını kısıtladığını ileri sürüyor.”

Yardımcı Profesör Stefan Volk uluslararası bir araştırma takımıyla birlikte çalışarak, ekonomik kararların zaman ve risklerine ilişkin sergilenen özgecilik, işbirliği, güven, tarafsızlık ve tutumlar arasındaki cinsiyet farklılıklarını incelemiş. Araştırmacılar, erkek değişkenliğinin daha büyük olduğu yönünde sistemik bulgulara ulaşmışlar.

Volk, ortalama davranışlardaki cinsiyet farklılıklarına odaklanılan araştırmalarda, değişkenlikteki bu cinsiyet farklılıklarının zor tespit edildiğini söylüyor. Dolayısıyla söz konusu farklılıklar, daha önce yürütülen ve geleneksel olarak davranış aralığından ziyade ortalama cinsiyet farklılıklarına odaklanılan çoğu araştırmada gözden kaçmış. Fakat bu uç değerlere nelerin yön veriyor olabileceğini anlamak için uç davranışlardaki farklılıklara bakılması gerekiyor.

PNAS’ta yayımlanan çalışma, yardımcı profesör Volk tarafından yürütülen ve erkek değişkenliğinin daha yüksek olduğunu gösteren araştırma dizisinin ikincisini temsil ediyor. İlk çalışma, uluslararası boyutta önde gelen bir psikoloji bülteni olan Psychological Science’da yayımlanmış.

Bu önceki araştırmada, 20.000’den fazla katılımcıyla birlikte ekonomik karar verme çalışmaları ve örgütsel vatandaşlık davranışı çalışmaları üzerinde iki büyük meta analiz yürütülmüş. Araştırmacılar, işbirlikçi davranış sergileme bakımından erkekler ve kadınlar arasında ortalama bir fark bulamasa da, erkeklerin işbirliğinde daha değişken değerler sergilediğini bulmuşlar.

 

 

 

 

Kaynak: Sidney Üniversitesi. Çeviren: Ozan Zaloğlu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here