Müziğin Uyandırdığı Duygular, Beyin Taramalarından Tahmin Edilebiliyor

0
1500
Kazuo ota/Unsplash

Turku Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, müziğe verilen duygusal tepkilerde hangi tip sinirsel mekanizmaların temel oluşturduğunu keşfetmişler. Araştırmaya katılan 102 deneğe duygu uyandıran müzikler dinletilmiş ve bu sırada deneklerin beyin faaliyetleri, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle taranmış.

Araştırmacılar bir makine öğrenim algoritması kullanarak, müziğin uyandırdığı farklı duygular birbirinden ayrıştığında faaliyete geçen beyin bölgelerinin haritasını çıkarmışlar.

Doktora sonrası araştırma görevlisi Vesa Putkinen şöyle aktarıyor: “İşitsel ve motor korteksin faaliyetine dayalı olarak, araştırmadaki deneğin neşeli müzik mi, yoksa hüzünlü müzik mi dinlediğini isabetli biçimde tahmin edebiliyoruz. İşitsel korteks, müziğin ritim ve melodi gibi akustik unsurlarını işliyor. Motor korteksin faaliyete geçmesi ise müziğin, dinleyicilerde hareket hisleri uyandırmasıyla ilişkili olabilir; müzik dinleyen denekler, MRI makinesinde hareketsiz dursalar bile.”

Araştırmacılar ayrıca, denekler güçlü duygular uyandıran videolar izlediği zaman hangi beyin bölgelerinin faaliyete geçtiğini de keşfetmişler ve bu bölgelerin, denekler duygu uyandıran müzik dinlediği zaman da harekete geçip geçmediğini test etmişler.

Sonuçlar, film ve müziklerin uyandırdığı duyguların, kısmen farklı beyin mekanizmalarının işleyişine dayalı olduğunu öne sürüyor.

Turku Üniversitesi. Ç: O.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here