Proxima b’nin Dünya Benzeri Bir Atmosferi Varsa Yaşanabilirliği Olabilir

En yakın komşu yıldızımızın yörüngesinde dolaşan ikinci bir dünya olabilir ve yeni simülasyonlara göre burası yaşam için rahat koşullara sahip olabilir. Proxima b’nin kabaca...