S.A.R.A Yapay Zekâya İnsani Yetenekler Katmaya Çabalıyor

Carnegie Mellon’un projesi sanal asistanlara sosyal düşünceleri öğretmek S.A.R.A (Socially Aware Robot Assistant) Sosyal Farkında Robot Asistan sanal asistanlara sosyal düşünceleri tanımlama yeteneği vermek...