Acıyı Kontrol Altında Tutmak İçin Geriye Doğru Sayın

0
3083
smartspacer/Vecteezy

Sıcaklık halen dayanılır durumda mı, yoksa elimi taşınabilir ısıtıcıdan çekmeli miyim? Beynin acıya uygun şekilde tepki verebilmesi için, bu hissin algılanmasını ve işlenmesini düzenleyen duyusal, algısal ve duygusal etmenleri değerlendirip birleştirmesi lazım. Bu görev, beynin farklı bölgeleri arasında bilgi alış verişi yapılmasını gerektiriyor. Yeni çalışmalar, acının öznel şekilde yaşanması ve beynin çeşitli bölümlerindeki işlevsel yapılarda nispi sinirsel faaliyet seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu doğruluyor. Fakat bu araştırmalar genelde; acı algısının, ya duygusal etmenlerle ya da acı veren uyarana bilinçli şekilde odaklanmakla şiddetlendiği şartlarda yürütülmüş. Şimdiyse Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde sinirbilimci olan Enrico Schulz, Oxford Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla ortaklaşa şekilde; kişinin öznel acı algısını etkileyen algısal stratejilerin, beyindeki sinirsel faaliyet kalıplarını nasıl etkilediğini incelemiş.

Çalışmada 20 denek, acı veren soğuk bir uyarana maruz bırakılmış. Ardından, acıyı hafifletmek üzere şu üç yaklaşımdan birini kullanmaları istenmiş: (a) 1000’den geriye saymak, (b) hoş veya güzel bir şey düşünmek ve (c) kendilerini acı veren şeyin o kadar da kötü olmadığına (kendi kendine telkin yoluyla) ikna etmeye çalışmak. Deney oturumları sırasında denekler, beyindeki sinirsel faaliyet kalıplarının görselleştirilmesi için bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tarayıcısına bağlanmış.

Bu farklı mücadele stratejilerinin etkisini değerlendirmek amacıyla, katılımcılara öznel acı şiddetini 0’dan 100’e kadar bir ölçekte değerlendirmeleri istenmiş. Sonuçlar, geri sayım stratejisinin bu üç yöntem arasında en etkilisi olduğunu ortaya çıkarmış.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi. Ç: O.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here