COVID-19 Hastalarının Bacak Arterlerinde Tehlikeli Kan Pıhtıları

0
2633
SARS-CoV-2'nin sanal tasviri. ffikretow/iStock

Radiology bülteninde yayımlanan bir çalışmaya göre COVID-19, bacak arterlerinde hayatı tehdit eden kan pıhtılarıyla ilişkili. Araştırmacılar, alt vücut uzantılarına yetersiz kan taşınımı belirtisi gösteren hastalarda, aynı durumdan muzdarip olan fakat enfeksiyon kapmamış kişilere göre kıyasla daha büyük pıhtı oluşma tehlikesi bulunduğunu ve uzuv kaybı ile ölüm tehlikesinin önemli oranda daha yüksek olduğunu söylüyor.

COVID-19’un akciğer atardamarlarındaki kan pıhtılarıyla ilişkili olduğu biliniyor. Fakat virüsün, alt uzuv arter pıhtılaşmasıyla bağlantısı hakkında az şey biliniyor. Söz konusu sağlık durumu, atardamarlarda oluşan ve alt uzuvlara oksijenli kan akışını sekteye uğratan kan pıhtılarıyla kendini gösteriyor.

ABD’nin New York şehrindeki Montefiore Tıp Merkezi’nde çalışan radyologlar, şehirdeki COVID-19 salgını zirve yaptığı dönemlerde CT anjiyografi muayenelerinde alt uzuv arter pıhtılaşması testi pozitif çıkan hastalarda bir artış olduğunu gözlemlemiş. Hastaneye gelen hastalar, bacaklarında soğukluk, ağrı veya renk bozulması şikayetleri belirtmiş. Alt uzuvlara giden kan akışının kısıtlandığı bir sağlık durumu olan bu bacak iskemisi belirtilerine, sıklıkla solunum sıkıntısı, öksürük, ateş ve zihinsel durum değişimi eşlik etmiş.

Görülen bu endişe verici gidişat, araştırmacıları COVID-19 ile alt uzuv arter pıhtılaşması arasındaki muhtemel bir bağlantıya daha yakından bakmaya ve virüslü kişilerde, hastalığın daha kötü seyredip seyretmediğini araştırmaya itmiş.

Alt uzuv CT anjiyografi taramasından geçirilen tüm COVID-19’lu hastaların bacağında en az bir pıhtı varken, karşılaştırma yapılan kontrol grubunda bu oran %69’muş. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, COVID-19 hastalarındaki pıhtılar önemli ölçüde daha büyük çıkmış ve bu hastalarda etkilenen atardamarlar, bacağın daha üst kısımlarında ve daha yüksek sıklıkla görülmüş. Ölüm ve uzuv kaybı da COVID-19 hastalarında daha yaygınmış.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği. Ç: O.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here