Endotel Hücrelerin Hedef Alınması, COVID-19 Belirtileriyle Mücadeleye Yardımcı Olabilir

0
539
Endotel hücrelerindeki SARS-CoV-2 enfeksiyonu. Stony Brook Üniversitesi

Ciddi akciğer hastalığı bulunan COVID-19 hastalarında endotel hücrelerin hedef alınması (damar duvarını meydana getiren ve solunum yolları ile kan dolaşımı arasındaki oksijen alışverişini düzenleyen hücreler), akciğerin normal işlevini getir getirmede yeni bir yaklaşım olabilir. Stony Brook Üniversitesi Rönesans Tıp Fakültesi’ndeki Mikrobiyoloji ve Bağışıklıkbilim Bölümü’nde çalışan araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmada ortaya çıkan bu hipotez, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin önde gelen bilim bülteni mBio‘da yayımlandı.

COVID-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü, kendini akciğer ödemiyle, viral zatürreyle, kanda pıhtılaşma bozukluğuyla, ihtilapla ve diğer fizyolojik anormalliklerle gösteriyor. SARS-CoV-2 virüsü, anjiyotensin dönüştürücü enzimi 2’yi (ACE2) kullanarak üst solunum yolundaki kirpikli epitel damar hücrelerine bulaşıyor ve onlara zarar veriyor. Fakat SARS2’nin damar fonksiyonlarını nasıl bozarak, COVID-19 hastalarında akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) yol açtığı bilinmiyor.

Mikrobiyoloji ve bağışıklıkbilim profesörü Erich Mackow’un önderliğinde çalışan bir araştırma takımı, COVID-19 hastalarında SARS-CoV-2 enfeksiyonundan etkilenen akciğer, beyin, kalp ve böbrekteki insan endotel hüclerini inceleyerek bu mekanizmayı aydınlatmak istemiş.

“Endotel hücrelerinin SARS-CoV-2’den ACE2 almaçları yoluyla etkilendiğine yönelik iddialar, hiç doğrudan değerlendirilmemişti” diyor Mackow. “Bizim araştırmamız, endotel hücrelerinin ACE2 almaçları barındırmadığını ve endotel hücrelerinin, yalnızca ACE2 almaçları sergiledikten sonra SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Endotel hücre işlevleri SARS-CoV-2 ile bozulduğundan; elde edilen bulgular, viral bir enfeksiyon gerektirmeyen yeni bir düzenleme mekanizmasını akla getiriyor. Sonuçlar endotelyumun, muhtemelen civardaki doku hasarından kaynaklı dolaylı aktivasyonunu akla getiriyor. Bu bilgiler, gelecekte normal endotel hücre tepkilerinin tedavi amaçlı hedeflenmesi ve geri getirilmesine yönelik yapılacak araştırmalara temel oluşturabilir.”

Stony Brook Üniversitesi. Ç: O.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here