Hükümetlerde Yozlaşmayı Önlemek İçin Daha Fazla Kadın Seçilmeli

0
452

Ülkelerin hükümetlerindeki yozlaşmayla mücadele etmek, kadın adaylar lehine oy kullanmak kadar kolay bir şey olabilir. Journal of Economic Behavior & Organization bülteninde yayınlanan yeni bir çalışma, kadın siyasetçilerin daha fazla olduğu ülkelerde, hem yerel hem de ulusal seviyede daha az yolsuzluk bulunduğunu öne sürüyor.

Araştırmacılar, 125’ten fazla ülkede uluslararası yolsuzluk seviyeleri ile küresel işgücü istatistiklerini karşılaştırdılar. Kadın siyasetçilerin, yozlaşma seviyesi üzerinde önemli bir etkisi vardı. Bunun sebebi, kadınların doğuştan daha az yozlaşmış insanlar olması değil; sağlık, eğitim ile birlikte kadın, çocuk ve ailelerin refahıyla ilişkili politikaların yanında olmalarıydı. Aslında araştırmacıların söylediğine göre, eğer kadınlar erkeklere göre gerçekten daha az yozlaşmış durumda olsalardı, o zaman tüm mesleklerde genel olarak kadınların katılım sayısı ile yozlaşmışlık arasında daha büyük bir ilişkinin olması gerekiyordu. Ancak sonuçlar, siyasi rollerin, erkeklere kıyasla kadınlarda daha az yozlaşmış durumda olan insanları cezbettiğini öne sürüyor.

Çalışmanın yazarı Sudipta Sarangi, bir açıklamasında şöyle söylüyor: “Bu araştırma, kadınların yetkilendirilmesinin, liderlik rollerinde bulunmalarının ve hükümette temsil edilmelerinin önemli olduğunu vurguluyor. Bu durum, Birleşik Devletler de dahil olmak üzere kadınların çoğu ülkede yeterince temsil edilmediği göz önüne alındığında özellikle önem taşıyor.”

Daha yüksek seviyelerde eşitsizliklerin bulunduğu ülkelerde yaşayan kadınlar, yozlaşmaya karşı en güçlü etkileri gösterme eğilimi sergiliyorlar. Örneğin Birleşik Devletler’de, ABD’li senatörlerin dörtte birinden daha azı kadın iken, ABD Meclis üyelerinin sadece yüzde 19’u kadın. Belki de en dikkat çekici olanı, ülkenin hiç kadın bir başkanının olmamış olması. Bunun aksine, Avrupa Parlamentosu üyelerinin üçte birinden fazlası kadın, ancak kadınların en fazla temsil edildiği üye ülkeler sizi şaşırtabilir. Listenin en başında Rwanda, Bolivya, Küba, İzlanda ve Nikaragua yer alıyor.

Çalışmanın yazarları, yozlaşmanın kadınları siyasete katılmaya teşvik etmesinin mümkün olduğunu, bunun tersinin ise mümkün olmadığını söylüyorlar. Araştırmacılar, karar verme ve yönetimsel rollerin yanında, işgücünde ve büro işleriyle ilgili konumlarda bulunan kadınları da incelemişler. Bu mesleklerde bulunan kadınlar, yozlaşma ile kayda değer bir bağlantı göstermemiş.

Araştırmacılara göre, siyasetteki kadınları desteklemenin de içinde bulunduğu cinsiyet eşitliğini bir bütün olarak desteklemek, hükümet seviyesinde görülen yozlaşma miktarında önemli bir azalmaya yol açabilir. Tezin yazarları, kadınlar sağlık ve eğitim gibi konuların cazibesine kapılmaya eğilimli olduğu için, kadınları siyasette desteklemenin eğitim ve sağlık alanlarında daha iyi sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar.

 

 

 

 

IFLS

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here